Chào Mừng và Hướng Dẫn Tải Hình Xuống

83 views

CHÀO MỪNG

Kính thưa quý con dân Chúa,

Khu mạng www.loichua.timhieuthanhkinh.net được lập ra để lưu trữ các câu gốc trên nền hình ảnh. Các câu gốc được trích đăng từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012:

www.christ.thanhkinhvietngu.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Một con dân Chúa tại Toronto, Canada, cô Bùi Thị Mai Thảo, và một con dân Chúa tại Saigon, cô Nguyễn Thị Thùy Linh, đã dành thời gian làm ra các hình câu gốc được đăng tại đây.

Quý con dân Chúa có thể tải xuống các hình ảnh này để tùy nghi sử dụng. Nhưng xin vui lòng giữ nguyên theo bản gốc, đừng cắt xén hoặc thêm bớt.

Chúng tôi mong rằng mục vụ này sẽ giúp ích nhiều cho Hội Thánh của Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Ban Điều Hành
30/01/2018

HƯỚNG DẪN

1. Bấm vào hình để phóng lớn.

2. Bấm nút phải của chuột vào hình rồi chọn Save Image as… để tải xuống.

3. Bấm vào tên sách trong khung Chọn Sách để xem các hình trích đăng câu gốc từ sách ấy.