Lời Chúa

161 views

 

 

Quý con dân Chúa có thể tải xuống các hình ảnh từ trang web này để tùy nghi sử dụng.
Nhưng xin vui lòng giữ nguyên theo bản gốc, đừng cắt xén hoặc thêm bớt.

Đưa chuột vào hình để hình tạm dừng lại. Đem chuột ra khỏi hình, hình sẽ tiếp tục chạy.
Bấm vào dấu < bên trái hình để xem hình trước đó. Bấm vào dấu > bên phải hình để xem hình kế tiếp.

Bấm vào nút “play” dưới đây để nghe thánh ca: “Xin Chúa Dùng Con” qua tiếng hát của
Huỳnh Christian Priscilla:

Chào Mừng và Hướng Dẫn Tải Hình Xuống

87 views

CHÀO MỪNG

Kính thưa quý con dân Chúa,

Khu mạng www.loichua.timhieuthanhkinh.net được lập ra để lưu trữ các câu gốc trên nền hình ảnh. Các câu gốc được trích đăng từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012:

www.christ.thanhkinhvietngu.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Một con dân Chúa tại Toronto, Canada, cô Bùi Thị Mai Thảo, và một con dân Chúa tại Saigon, cô Nguyễn Thị Thùy Linh, đã dành thời gian làm ra các hình câu gốc được đăng tại đây. (more…)