Lời Chúa

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page
128 views

 

 

Đưa chuột vào hình để hình tạm dừng lại. Đem chuột ra khỏi hình, hình sẽ tiếp tục chạy.
Bấm vào dấu < bên trái hình để xem hình trước đó. Bấm vào dấu > bên phải hình để xem hình kế tiếp.

Bấm vào nút “play” dưới đây để nghe thánh ca: “Ha-lê-lu-gia” qua tiếng hát của Lâm Kim Uyên:

 

Chào Mừng và Hướng Dẫn Tải Hình Xuống

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

17 views

CHÀO MỪNG

Kính thưa quý con dân Chúa,

Khu mạng www.loichua.timhieuthanhkinh.net được lập ra để lưu trữ các câu gốc trên nền hình ảnh. Các câu gốc được trích đăng từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012:

www.christ.thanhkinhvietngu.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Một con dân Chúa tại Toronto, Canada, cô Bùi Thị Mai Thảo, đã dành thời gian làm ra các hình câu gốc được đăng tại đây. (more…)